I Love You Dessert & Bar

位於旺角白布街地下甜品店I Love You Dessert & Bar,主打日式梳乎厘班戟,一份原味梳乎厘班戟只售$29,比起平時最少要六十至七十蚊一份便宜得多,平民價就可以食到高質梳乎厘班戟,性價比極高!

主題文章