2015.02.13

Hero Sandwich位於大角咀,佔地1,400呎,店內採用的烘爐火力夠,任何麵包經它一烘,便會變得外脆內軟,款式有美國燒肉眼扒、意大利莎樂美腸,亦有少見的pizza 三文治。

 

照燒雞三文治

 

意大利肉丸意粉

 

公司三文治

活動資訊

用App睇片‧賺積分‧換獎賞!

認住 U Fun 標誌「」, App內睇文同睇片可隨時捕捉U Fun彩蛋, 換領現金券及禮品!

開啟 App 成為會員賺U Fun!

↓↓【💖美肌研究生】招募中!↓↓

分享女生好物相/影片, 贏00購物禮券!

分享女生好物相/影片, 贏00購物禮券!

↓【社群送禮】贏走總值,000獎品!↓

↓ 立即分享打卡蛋糕相!↓

↓ 立即分享打卡蛋糕相!↓

評語