Gala Market強勢回歸!小清新、復古風應有盡有

文: 尋玩人
2015.07.11

Gala Market再度舉行啦!今次市集將有食物、小飾物、Fashion等出售,小清新、復古風、泰國風.…應有盡有!有興趣者可先看《市集預覽》睇下有咩岩你買喇!

到《市集大全》就可以知道更多市集資訊啦!

到《市集大全》就可以知道更多市集活動! 

返回《活動簡介

活動資訊

用App睇片‧賺積分‧換獎賞!

認住 U Fun 標誌「」, App內睇文同睇片可隨時捕捉U Fun彩蛋, 換領現金券及禮品!

開啟 App 成為會員賺U Fun!

【請您去】海洋公園水上樂園💦!

↓ 立即登記 送雙人門票↓

↓ 立即登記  送雙人門票↓

↓【限時搶⚡】味道研究所拿坡里薄餅味Shake Shake粉🍕↓

↓ 想幾時食到薄餅味,拎起一Shake,即時食到!↓

↓ 想幾時食到薄餅味,拎起一Shake,即時食到!↓