Lab Made X 利賓納 分子雪糕新口味

邊個話利賓納配檸茶係最夾?Lab Made話你知,原本利賓納配花生醬夾餅同蘋果粒都無得彈!

今期 Lab Made同利賓納合作,抓住利賓納今期slogan「Create with Ribena」, 將「花生醬夾餅」元素混合黑加侖子利賓納雪糕,特別加入利賓納啫喱增加口感,花生醬脆脆淋面,最後插上蛋味香濃的脆脆夾餅,賣相同味道都一流!

另外一款口味叫「賓雪奇緣」,味道清新,鍾意食酸野的朋友應該鍾意!

同場加映:焦糖醬海鹽牛奶脆脆

今期Lab Made限定口味會做三星期,各位雪糕迷把握機會唔好錯過!

活動資訊

  • 開放日期 2015年7月16日 - 8月5日
  • 地點 全線Lab Made分店
  • 電話2670-0071
立刻訂閱Telegram優惠頻道:

【U Lifestyle App新年添新器】第一擊!

↓↓送Dyson三合一風扇暖風空氣清新機↓↓

送Dyson三合一風扇暖風空氣清新機

U Lifestyle App TV專區免費睇《著數慳家王》!

↓↓新品、減價優惠,教你慳家貼士↓↓

新品、減價優惠,教你慳家貼士

評語