Made In Hong Kong旺中市集 8月加開!

2015.07.20

唔一定MK仔先行旺角嘅,(偽)文青都會去架,仲可以去行旺中市集!

第二輪Made In Hong Kong旺中市集8月將再接再厲,由8月1日至8月23日,每日都有各式各樣的手作、自家設計品牌、古著等等,同時亦推出「旺中工作坊」,等大家行街shopping之餘,可以落手落腳製作獨一無二屬於自己的手作。

到《香港市集大全》就可以知道更多香港市集好去處及活動詳情! 

活動資訊

立刻訂閱Telegram優惠頻道:

【U Lifestyle App新年添新器】第一擊!

↓↓送Dyson三合一風扇暖風空氣清新機↓↓

送Dyson三合一風扇暖風空氣清新機

U Lifestyle App TV專區免費睇《著數慳家王》!

↓↓新品、減價優惠,教你慳家貼士↓↓

新品、減價優惠,教你慳家貼士

評語