U Lifestyle

【外賣優惠2020】譚仔三哥米線限時外賣自取優惠 指定款式小食半價

【外賣優惠2020】譚仔三哥米線限時外賣自取優惠 指定款式小食半價

譚仔三哥米線最近宣布推出外賣自取優惠,凡到店惠顧外賣自取,即可以半價優惠歎到指定款式小食,優惠適用於譚仔三哥全線分店。優惠期有限,各位譚仔三哥米線迷記得唔好錯過!

獨有內容

下載睇盡足本版玩買食優惠資訊

(掃描QR Code睇全文)