U Lifestyle

【外賣優惠】譚仔三哥米線推全新快閃外賣優惠 指定款式米線免費多送一餸

【外賣優惠】譚仔三哥米線推全新快閃外賣優惠 指定款式米線免費多送一餸

譚仔三哥米線最近推出全新外賣優惠,凡於指定時間惠顧外賣自取兩餸或以上米線,即可免費獲贈多一個餸。另外,大家亦可同時享有外賣小食半價優惠,各位譚仔三哥米線迷記得唔好錯過啦。

獨有內容

下載睇盡足本版玩買食優惠資訊

(掃描QR Code睇全文)