U Lifestyle

【中環美食】中環餐廳The French Window推堂食優惠半價起 望無敵海景歎龍蝦/牛柳/鵝肝

【中環美食】中環餐廳The French Window推堂食優惠半價起 望無敵海景歎龍蝦/牛柳/鵝肝

位於中環海旁的歐陸餐廳The French Window現正推出堂食優惠,大家於下午茶時段惠顧The French Window指定套餐,即可享減價優惠,最平半價起,十分抵食!大家可以一邊歎美食一邊欣賞無敵海景,即睇中環The French W...

獨有內容

下載睇盡足本版玩買食優惠資訊

(掃描QR Code睇全文)