U Lifestyle

【外賣優惠2021】譚仔三哥米線限時外賣自取優惠 買指定款式米線以抵價$10歎小食+飲品

【外賣優惠2021】譚仔三哥米線限時外賣自取優惠 買指定款式米線以抵價$10歎小食+飲品

譚仔三哥米線不時都會推出堂食及外賣優惠。餐廳最近就於官方facebook專頁宣布2月外賣優惠詳情,大家只要惠顧指定款式米線,即可以優惠價錢歎到各款小食及飲品,優惠期有限,有興趣的朋友記得唔好錯過啦。

獨有內容

下載睇盡足本版玩買食優惠資訊

(掃描QR Code睇全文)