Tsum Tsum Easter Hunt @ YATA

在3月31日至4月18日的期間,會在旺角一田超市設Easter Hunt@YATA期間限定店,除了有400款Tsum Tsum精品,還發售日版Tsum Tsum x Marvel的可愛商品。

主題文章