Edan呂爵安粉絲後援會內閣再爆爭議風波 前Admin承認用分身終辭去所有職務

文: 羅志宏
2024.03.01

MIRROR成員Edan(呂爵安)的粉絲後援會EDAN LUI FAN CLUB(EFC)於2023年10月初突然在TG群組宣布解散,其後由新任後援會Edan Lui International Fan Club 呂爵安國際後援會(EIFC)交接工作。不過,後援會(EIFC)日前在TG群組再被爆出Admin團隊的身份風波,後援會內閣團隊之後宣布辭去職務,是Edan的粉絲後援會於短期內第二度再爆風波。

Edan Lui International Fan Club 呂爵安國際後援會(EIFC)日前被爆出Admin團隊是上一任後援會(EFC)用「分身」再組成,行為引發一眾「爵屎」不滿,其後Admin團隊發表公告全文,宣布辭去所有職務,承認「身份上失信於所有人」,並以長文「交代事情發生嘅來龍去脈,唔希望再有不實嘅資訊同不必要嘅揣測」。

後援會(EIFC)交代了參選原因及過程、內部分歧,表示成員共識之間漸漸背道而馳,面成員之間大致分為兩方,但雙方信任皆已決裂。同時講到身份爭議的問題,承認「部分成員係舊EFC成員,亦有新加入嘅成員」、「上公司面試嘅時候都係以新參選人角色與公司見面並進行憐選。我哋在此澄清爵安、Yu及公司對於我哋嘅背景並不知情。」

最後,後援會(EIFC)決定辭去FC所有職務,現時處理緊嘅會務(演唱會海外場應援同生日周邊)會繼續處理,直至與新FC成功完成交接。」並表示「對於是次爭議,我哋再次向爵安、Yu、公司及所有爵屎們致歉。」

同日晚上,Edan本人讚在TG群組裡親自回應事件,並表示已想方法處理事情,希望大家良好態度理性討論,全文如下:

「講開又講 為免大家有咩疑惑我都一次過講埋
我見到有啲人質疑公司同我係知情地去選fc,想特登用返舊嘅人
我真係呆_左,呆_埋右

其實我同啊yu真係冇咁得閒,點解要特登搞咁多嘢又選舉又盛只係想可以好好地選一個大家心目中最適合嘅fc去聚集大家
如果你覺得我哋明知有問題有危險都走去揀,咁可能你真係低估咗我哋嘅智商

好可惜而家事與願違,我哋都諗緊方法去處理
明白大家會唔開心會有情緒,但都希望可以盡量理性少少
講過好多次,我唔係要大家一言堂。有唔同意見係好正常亦好需要,但希望大家係用良好嘅態度去理性討論係為件事好
有害群之馬嘅,就唔好理佢啦,我嚟處理

我好多謝大家一直無論咩事都咁支持我,咁體諒我。好多事情嘅發生都控制唔到,但可能我哋都可以喺呢啲事情上面學到一啲嘢,令我哋將來變得更好。同埋換個角度諗,我哋一齊經歷嘅事情又多咗一樣,都可以算係件好事?」

 

同場加映:【衝出嚟玩】最新影片

用App睇片‧賺積分‧換獎賞!

認住 U Fun 標誌「」, App內睇文同睇片可隨時捕捉U Fun彩蛋, 換領現金券及禮品!

開啟 App 成為會員賺U Fun!

↓【必收藏】最新深圳食買玩攻略!↓

↓ 大灣區一小時生活圈!最新打卡熱點/熱門美食等!↓

↓ 大灣區一小時生活圈!最新打卡熱點/熱門美食等!↓