Emoji有望新增珍珠奶茶圖案 12大候選新符號大公開

2019.06.10

好多人使用即時通訊軟件都會喜歡使用Emoji表達自己的心情,而官方亦積極推出更多表情符號以令大家可以在同別人溝通時更方便。最近Unicode旗下的Emoji分組委員會就在文件中提議新增多個Emoji,當中仲包括近年大熱的珍珠奶茶、偽裝樣、蟲蟲等表情符號,以後大家將有機會有更多Emoji可以用啦!

近日Unicode就發布了一份建議新增的Emoji的名單,當中包括近年大受歡迎的珍珠奶茶、蒼蠅、蟲蟲等,按下圖睇有機會新增的表情符號。

不過中國傳統食品糉就未能擠身到新增名單內,相信要等委員會再審批先能加入候選名單。

資料及圖片來源:Emoji Subcommittee

 

立刻訂閱Telegram優惠頻道:

【港生活6周年大激賞】入App贏至「嘆」巨獎!

↓↓第五擊送香港愉景灣酒店Staycation↓↓

第五擊送香港愉景灣酒店Staycation

免費睇《網購愛好者必讀!網購全攻略2020》

↓一次過睇盡最新必睇必買網購資訊!↓

一次過睇盡最新必睇必買網購資訊!

評語

各區優惠、玩買食熱點!
港生活
《香港好去處地圖》
Click一Click就知道! 立即用

各區優惠、玩買食熱點!
港生活
《香港好去處地圖》
Click一Click就知道! 立即用