Netflix關閉自動播放預告4步學識!簡單步驟慳數據不再播劇集電影預告

2020.02.22

武漢肺炎疫情持續,不少人選擇留在家中用Netflix煲劇睇戲,影視串流平台集合多部劇集電影非常方便,但當中自動播放預告的功能對用家來說頗為困擾,今次就教大家簡單步驟將自動播放功能關閉,就可以輕鬆慳數據!

用App睇片‧賺積分‧換獎賞!

認住 U Fun 標誌「」, App內睇文同睇片可隨時捕捉U Fun彩蛋, 換領現金券及禮品!

開啟 App 成為會員賺U Fun!

↓↓【💖美肌研究生】招募中!↓↓

分享女生好物相/影片, 贏00購物禮券!

分享女生好物相/影片, 贏00購物禮券!

↓【社群送禮】贏走總值,000獎品!↓

↓ 立即分享打卡蛋糕相!↓

↓ 立即分享打卡蛋糕相!↓

評語

相關文章