見App飲水、日行萬步賺里數!國泰全新身心健旅計劃,upgrade人生健康無憂

文: a.Ki
2022.03.14

疫情改變了不少人的生活,讓更多人重新審視自己的身體與健康,無論方式是做gym鍛練身體、抑或改變飲食習慣,更重要的是健康管理,無時無刻關注身體狀況。國泰最近更新了應用程式,加入「身心健旅計劃 Wellness Journey」新功能,每日追踪健康進度,提你飲夠8杯水、日行萬步、食足蔬果、瞓得充足,達標仲有里數獎勵!仲同時與Cigna信諾環球合作推出多個保障計劃,加速儲里數賺取保費優惠,助你keep track健康,upgrade更好的人生!

勤做運動飲水食蔬菜    日日賺7里

重新定位的國泰app,不單只是訂機票、尋找里數優惠餐廳的工具,最新改版後更貼近大家的生活,新增的「身心健旅計劃 Wellness Journey」功能,儼如手機內的健康小助手,鼓勵大家天天保持健康,達成健康任務更可賺取里數!在最新版本的國泰App,點選「生活」版面,即可開啟「身心健旅計劃 Wellness Journey」,填寫簡單健康問卷,再連接至各種可以keep track健康體能的App如Apple Health、FitBit等追蹤配件或程式,連結運動資料後就可以開動Wellness Journey!每日行夠10,000步、進行中至強度運動、練習20分鐘瑜伽、飲夠8杯水、進食5份蔬果及睡眠時間滿7小時,即可日賺7里,除了飲水和食蔬菜要自己報數,其他進度都自動keep track,唔經唔覺就可以賺到里數!

國泰App化身大家的打氣專員,鼓勵大家做運動或瑜伽,用里數獎勵你達成健康目標。

新版國泰App內的「Wellness Journey」,持之以恒每日達成健康任務,瞓覺飲水食蔬菜都可以賺里數!

 

健康評分轉化投保優惠    唯一可賺里數保險

國泰App新增的身心健旅計劃,除了keep track每日健康進度,亦會為你的整體健康評分,更可以帶來健康保障優惠!國泰聯同Cigna信諾環球推出一系列醫療及健康保險計劃,成功投保可獲5,000里數回贈(適用於1月11日至5月15日期間的迎新優惠),若健康評分達標,續保時仲可以獲得保費節扣優惠;在成功投保後,設立身心健旅計劃目標,14日內完成的話仲可賺多5,000里數,其後若再升級計劃、每日達成目標,日賺7里的速度更可加快5倍,即首年最多可賺取高達22,775里!里數除了可以同平時一樣換機票、換生活禮品或以「里數+現金」食飯埋單,仲可以換領保費禮券繳付保費,換取長期健康保障。

 

網上投保2大保障計劃    靈活自選適合範疇

國泰與Cigna推出的2款保障計劃,顧及不同人士所身處的不同人生階段,例如「信諾國泰優越醫療保」考慮到近年移民人士或家庭的需要,保障地區可由投保人自行選配或升級,透過自選受保地區升級保證保障將來想升級受保地區亦不用再核保,有別於一般坊間計劃,靈活性高!投保人士每年度均包一次身體檢查、脊髓檢查及營養師諮詢服務,可全面了解身體及健康狀況,更有針對孕婦的相關輔道與保健服務。此計劃保障更獲香港保險比較平台10Life的五星評級,市場上大約只有10%產品達此標準!每年投保最高可賺取總里數超過 22,000里。

「信諾國泰優越醫療保」專為有家庭及計劃將來移居海外的人士設計。

 

「信諾DIY隨意保」則是為年輕人而設的計劃,保費相宜靈活性高,涵蓋6種不同保障範圍如基本門診、門診手術、牙科、眼科或癌症保障等,拼合組成超過50種不同組合,可按自己budget及合適保障選擇,保費更低至每日HK$7.5*!選購任何兩樣保障即可獲首年保費9折優惠,三樣組合更獲8折,最適合剛踏入社會的後生仔,或已有公司醫療保障但想追加額外範疇等情況,投保每年可賺取高達18,000里數。

*按一名27歲男性,並選擇牙科保障計劃一及意外保障計劃一而計算。

「信諾DIY隨意保」可自選不同保障範圍,自行組合適合自己的綜合計劃,適合年輕一族。

 

想知更多Cigna保障計劃及保障範圍,即去 https://bit.ly/3pv6jOP

立即下載國泰應用程式,啟動你的 Wellness Journey健康人生,在新一年迎接better me!

下載國泰應用程式: https://bit.ly/3HAdLOL

了解國泰推祟的健康生活: https://bit.ly/3vFboYq


「以上資料由Cigna Worldwide Life Insurance Company Limited and Cigna Worldwide General Insurance Company Limited(下稱「Cigna」)提供並只供參考。產品及優惠均由Cigna提供並受其條款及細則約束,詳情請參閱Cigna網站 https://www.cigna.com.hk/


重要事項:U Lifestyle(「Cigna合作夥伴」) 並未獲授權為Cigna之保險代理,Cigna合作夥伴的分享僅供一般性的教育及參考用途,並不構成任何保險﹑理財﹑投資以及其他專業的建議、銷售、安排購買任何Cigna保險計劃或提供任何銷售支援。Cigna合作夥伴的會員/用户不應倚賴任何由Cigna合作夥伴提供之資訊/建議而作出投保決定。Cigna合作夥伴並不作為Cigna代表或保險中介人。Cigna合作夥伴不能代表任何保險計劃銷售渠道洽談或安排保險合約,邀請或誘使任何人訂立保險合約,或企圖邀請或誘使任何人與Cigna訂立保險合約。用戶購買任何保險產品前,應與持牌保險人士諮詢適合自己的保險方案。Cigna合作夥伴不應進行任何於列明於保險業條例(香港法例第41章)的受規管活動。」

 

資料由客戶提供

 

即睇更多健康資訊

更多健康資訊

用App睇片‧賺積分‧換獎賞!

認住 U Fun 標誌「」, App內睇文同睇片可隨時捕捉U Fun彩蛋, 換領現金券及禮品!

開啟 App 成為會員賺U Fun!

↓【限時搶⚡】勁賞霜瀛廚師發辦套餐!↓

↓ 嚴謹日本各地時令食材 / 高質江戶前風味Omakase!↓

↓ 嚴謹日本各地時令食材 / 高質江戶前風味Omakase!↓

【送飛🎟️】請您去《UNISON FEST潛台祭》🎧!

↓ 暑假最強音樂祭!睇KOLOR、Kiri T、雷同二友...↓

↓  暑假最強音樂祭!睇KOLOR、Kiri T、雷同二友...↓