Ovolo酒店夏日住宿優惠 第3晚免費

2015.07.24

由即日起至9月10日,Ovolo香港仔、蘇豪、中環及西九龍酒店均推出夏日優惠,凡訂購2晚房間,即可獲贈額外多一晚免費住宿,並可享用酒店內一系列免費設施及於Happy Hour享用免費小食及飲品,即看《住宿計劃之收費及優惠》

潮流興「Staycation本地度假」,即看《本地住宿優惠大全》,選間合心意的吧!

Ovolo酒店的夏日優惠期至9月10日,於4間指定酒店訂購2晚房間或以上,第3晚住宿即免費,以Ovolo香港仔酒店為例,入住3晚,每晚平均只是$733.33,還包括以下免費優惠:

1. 免費早餐

2. 免費極速WiFi(1Gb/s)

3. 免費享用14,000個市內流動上網熱點

4. 24小時免費享用小食及飲品

5. 免費自助洗衣

6. 24小時免費於LO酒廊/咖啡室享用小食及飲品

7. 下午六至八歡樂時段於LO酒廊/咖啡室免費享用餐酒飲品

8. 24小時健身室

活動資訊

  • 開放日期 2015年6月1日 - 9月10日
  • 地點 Ovolo香港仔、蘇豪、中環及西九龍酒店
  • 電話2165-1000
立刻訂閱Telegram優惠頻道:

【U Lifestyle App新年添新器】第一擊!

↓↓送Dyson三合一風扇暖風空氣清新機↓↓

送Dyson三合一風扇暖風空氣清新機

U Lifestyle App TV專區免費睇《著數慳家王》!

↓↓新品、減價優惠,教你慳家貼士↓↓

新品、減價優惠,教你慳家貼士

評語