MUJI都有得儲里數?MUJI passport登陸香港

文: 和蕾
2016.08.01

無印良品手機應用程式MUJI passport經已登陸香港!

下載應用程式後,可透過購物(Café&Meal MUJI 除外,$1=1MUJI里數)、到世界各地的無印良品店舖打卡、手機互動累積MUJI里數,獲贈相應MUJI購物積分。當累積的MUJI里數達到不同級別,即可獲得相應MUJI購物積分,於下次購物作現金使用。

另外,大家亦可查詢商品情報及搜尋各店舖商品存貨情況,包括服飾、生活用品、美容護理、食品、Found MUJI及MUJI Green。

下載步驟

先免費下載應用程式,新登記用戶請選擇「初次使用-開始使用」,同意使用條款,並填妥姓名、電郵、生日日期。

要注意的是,生日日期經登記後,無法自行更改,填妥資料後請再三核對。用戶亦需妥善保存ID與PIN,以便日後需要重新安裝 MUJI passport。

由即日至8月7日,凡於無印良品分店購物並使用有效MUJI passport累積MUJI里數,可獲贈限量版MUJI passport優惠小冊子乙本。内有MUJI BOOKS、食品等折扣優惠。數量有限,送完即止。

>>5本書籍推介!香港無印首設MUJI BOOKS 

 

用App睇片‧賺積分‧換獎賞!

認住 U Fun 標誌「」, App內睇文同睇片可隨時捕捉U Fun彩蛋, 換領現金券及禮品!

開啟 App 成為會員賺U Fun!

↓【夏日密密賞☀️】體驗最「Cheeful」夏日😍↓

↓免費換領卡樂B Cheeful® 芝士味粟米條🧀!↓

↓免費換領卡樂B Cheeful® 芝士味粟米條🧀!↓

↓【送禮】「唧唧裝」驅蚊劑!↓

↓滿分好評!一支驅蚊+防床蝨~↓

↓滿分好評!一支驅蚊+防床蝨~↓