DSE中文閱讀卷出《孤獨的理由》 考起作者:我是考生只能低分掠過

2018.04.10

2018年DSE早前考中文閱讀卷,白話文部分有林黛嫚《孤獨的理由》以及李翱的《命解》兩篇文章。不過最令人意想不到,就是作者林黛嫚對DSE試題有回應,覺得自己未必識答試題,令一眾考生爭相留言!

由於文言文被考生指太簡單,變相白話文成為分高下的關鍵部分。

考評局就林黛嫚《孤獨的理由》出了20條題目,其中一條要求考生就內容分析文中主角孤獨的原因。

而考題一出不消一會,試題就傳到其中一位作者林黛嫚手上,她看過題目後有一番感想,在Facebook發帖。

她寫道:「結束一天的授課回到家,香港友人傳來訊息:『2018年香港中學文憑考試(DSE) 中文科筆試今日(9日)開考,乙部的閱讀理解的兩篇文章包括台灣作家林黛嫚《孤獨的理由》以及李翱的《命解》。』

我打開附檔的試題,佔分百分之七十的這部份《孤獨的理由》出了十二題,我略略看了,出題很靈活,很多題我自己都不知如何答,有空時再來試著答題。」

隨後她又在朋友的Facebook留言,表示:「如果我是考生,大概只能低分掠過吧,呵呵。」

作家林黛嫚的回應引來香港網民的關注,笑言作家神回之餘,指考評局竟比作者更清楚文章想法,認為考評局今次喧賓奪主。

網民坦言每人看文章都有不同解讀,其實試題上未必要提問關於作者想法的問題。

有今年考生在林黛嫚的Facebook留言,表示:「我的前途如今真的在你手上。」

又要求作者公開試題答案,希望考評局見到之後,會以作家答做標準,放寬計分方法。

圖片來源:林黛嫚Facebook、香港考評局

用App睇片‧賺積分‧換獎賞!

認住 U Fun 標誌「」, App內睇文同睇片可隨時捕捉U Fun彩蛋, 換領現金券及禮品!

開啟 App 成為會員賺U Fun!

↓↓【💖美肌研究生】招募中!↓↓

分享女生好物相/影片, 贏00購物禮券!

分享女生好物相/影片, 贏00購物禮券!

↓↓【免費贏Rollink可摺疊行李箱或旅行Mini Bag】↓↓

↓ 立即分享旅行打卡靚相!↓

↓ 立即分享旅行打卡靚相!↓

評語

相關文章