Fujifilm推即影即有菲林盒回收計劃 回收可獲購買新菲林優惠

2020.03.15

即影即有菲林盒都可以回收!Fujifilm instax推出即影即有菲林盒回收計劃,大家可以將用完的即影即有菲林盒交到快圖美分店進行回收,回收時即場購買新菲林更可享有優惠。大家如果有用完的即影即有菲林盒記得拎去回收喇!

Fujifilm instax推出即影即有菲林盒回收計劃,大家可以將用完的即影即有菲林盒交到快圖美分店進行回收,是次環保計劃將支持香港基督少年軍臻睦中心作資源回收再利用之用途。另外,如果回收菲林盒時即場購買新菲林更可享有每盒扣減$1優惠,詳情請向快圖美分店職員查詢。


延伸閱讀

活動資訊

  • 地點 快圖美分店
立刻訂閱Telegram優惠頻道:

即時下載U Lifestyle App攞盡全城著數!

↓↓優惠、生活資訊無限任睇!↓↓

優惠、生活資訊無限任睇!

U Lifestyle App《TV》專區隆重登場!

↓↓試玩、試食、試用影片任您睇↓↓

U Lifestyle App《TV》專區隆重登場!

評語

各區優惠、玩買食熱點!
港生活
《香港好去處地圖》
Click一Click就知道! 立即用

各區優惠、玩買食熱點!
港生活
《香港好去處地圖》
Click一Click就知道! 立即用