iPhone成日無電點算好?蘋果教8大貼士提升電池續航力

文: 9527
2018.02.15

電池損耗老化問題相信是一班iPhone用家最頭痛的問題,之前蘋果更被踢爆降低電池效能以耗電量,被全球用家鬧爆,結果致道歉收場。究竟怎樣才能延長電池使用壽命,即刻看看蘋果自家發表的電池使用貼士。

1. 把軟體更新到最新版本

 

Apple 官方即將推出的iOS 11可以自動管理電池的健康狀況,用家可按需要降低電話效能以提升續航力。

 

 

2. 避免極端的環境溫度

Apple 建議最理想的適用溫度範圍為 16° 至 22° C (62° 至 72° F) 。在過於高溫時使用iPhone,有機會會永久地破壞電池的壽用及時間。在嚴寒的溫度下,電池的續航力會暫時性縮短。一旦電池的溫度回到正常的作業範圍,效能也會恢復正常。

 

 

3. 充電時先卸除某些護套

在護套內充電有機會過熱,使影響蓄電量。特別是過厚的護套,使iPhone難以散熱。

 

4. 長時間存放時,電池應存有一半的充電量。

不要對iPhone的電池進行充電100%或完全放電,而應該充電至 50% 的電量並放置在低於 32° C (90° F)、陰涼、乾燥的環境中。如果iPhone存放超過六個月,每六個月都應該把它充電到 50%。存放的時間亦會影響啟動時的電量。

 

5. 開啟「自動亮度」及Wi-Fi減低電力消耗

 

首先,調暗螢幕或開啟「自動亮度」來延長電池使用的時數。其次,常開 Wi-Fi,因Wi-Fi 連線所使用的電力比使用行動網路較少,省數據之餘亦更省電。

 

 

6. 啟用低耗電模式

 

開啟「低電量模式」使iPhone可以自行減少電力消耗。

 

 

7. 檢視電池用量資訊

 

開啟在「設定」中的「電池」,了解應用程式耗電的情況。

 

 

8. 插入並開啟電腦電源為你的裝置充電

當透過電腦上的 USB 對 iOS 裝置進行充電時,請確認電腦已插上並開啟電源。如果iPhone連接到已關機、處於睡眠或待機模式的電腦,那麼iPhone的電池可能會耗盡。

 

 

來源:Apple


 

用App睇片‧賺積分‧換獎賞!

認住 U Fun 標誌「」, App內睇文同睇片可隨時捕捉U Fun彩蛋, 換領現金券及禮品!

開啟 App 成為會員賺U Fun!

↓【免費試用】PHYSIOGEL全新面膜!✨↓

↓ 逆齡秘方㊙️! 實證即時提升肌膚彈性 ↓

↓ 逆齡秘方㊙️! 實證即時提升肌膚彈性 ↓

↓【免費睇】《香港打卡蛋糕合集》↓

↓50間蛋糕店介紹!附真實食評/選購攻略等↓

↓50間蛋糕店介紹!附真實食評/選購攻略等↓