UNO官方再澄清正確玩法顛覆玩家傳統!剩最後一張牌唔駛講「UNO」都可以贏

2020.12.06

紙牌桌上遊戲UNO是朋友聚會常玩遊戲之一,繼早前官方確認「可出功能牌結束遊戲」、「Draw2後不可再出Draw2」及「Draw 4後不可出Draw 2堆疊使用」等一連串真正玩法,最近又再出招澄清玩家剩最後一張牌時不需說「UNO」都可以獲勝,又再一次引起全球玩家熱烈討論。

相信不少玩家都有一條不成文規定,當手上剩下最後一張牌是要講「UNO」,向其他玩家作出提示,萬一忘記講「UNO」就會被罰牌,或即使下一回合成功將卡牌出盡都不能獲勝。

但今次UNO官方突然作出回應推翻全球玩家的規定,全因為NBA球星Donovan MitchellTwitter上舉行投票,向粉絲詢問「玩UNO時,剩最後一張牌是否需要講UNO?」,問題一出引起網民熱議,更引來UNO官方親自作出回應。

UNO回應指,此規定只是現時的流行的玩法,但不是官方正確玩法。UNO澄清後再度引起網民討論,有人認為應該跟隨官方玩法,但亦有玩家認為玩汰已實行多年無需要改變。

來源:Twitter@UNO、FB@uno

下一頁

即睇最新遊戲情報

最新遊戲情報
立刻訂閱Telegram優惠頻道:

U Lifestyle自家節目登錄《U TV》專區!

↓↓試玩、試食、試用影片任您睇↓↓

試玩、試食、試用影片任您睇

【U Jetso】禮品、現金券、折扣等您攞!

↓ 立即免費下載~攞定U Fun隨時換禮遇! ↓

立即免費下載~攞定U Fun隨時換禮遇!

評語

獨家優惠

輕掃查看其他優惠