【Gmail技巧】6招幫你快速清理Gmail儲存空間 3大隱藏技巧刪除舊郵件

文: David Tse
2021.05.15

Google Gmail相信為最多人使用的一款電子郵件,無論個人或工作上交流都十分方便。而在日積月累之下,一定有不少陳年的垃圾郵件佔滿郵箱,讓Gmail一直出現「Gmail儲存空間即將不足」提示。今次小編就介紹6個小技巧幫你快速清理Gmail儲存,刪除無用的舊信件!

1.檢查Gmail佔用程度

由於Google Drive雲端硬碟、Gmail和Google相簿皆由一個Google帳號公用,所以大家可以先檢查是否Gmail郵件所造成的空間不足。在Google One中可以檢查帳號儲存空間狀況。

Google One儲存空間

2.取消訂閱無用信件

不少人使用電郵申請不同服務都會自動訂閱了一些廣告或媒體信件,而這類郵件許多都是用家未必需要的,若想取消訂閱,大家可以進入該信件中,點擊寄件者旁的「取消訂閱」即可。

3.快速篩選舊郵件

大家可以透過輸入特定指令來快速篩選想要刪除的信件,在Gmail搜尋欄輸入「older:(yyyy/mm/dd)」,即會篩選出指定日期以前的所有郵件。

4.刪除指定寄信者/收信者

在搜尋欄輸入「from:(寄信者)」便會出現指定寄信者寄給用家的信件;輸入「to:(收信者)」即篩選由用家寄給指定收件者的信件。

5.刪除大型附件檔案

有時郵件會帶有附件檔案,這些檔案同樣會佔用許多空間,在搜尋欄輸入「size:(數字)mb」,便會篩選檔案超過指定大小的郵件。而以上3個指令可以同時使用,增加搜尋的條件。

6.選取所有郵件

完成信件的搜尋後,若數量太多,要逐頁逐頁刪除郵件相當麻煩,但Gmail可以讓大家一次過選取所有郵件。點選左上角的選取全頁按鈕,中間便會出現「選取所有符合搜尋的對話」,點擊後即會選取所有符合條件的郵件。

 

用App睇片‧賺積分‧換獎賞!

認住 U Fun 標誌「」, App內睇文同睇片可隨時捕捉U Fun彩蛋, 換領現金券及禮品!

開啟 App 成為會員賺U Fun!

↓【送禮】「唧唧裝」驅蚊劑!↓

↓滿分好評!一支驅蚊+防床蝨~↓

↓滿分好評!一支驅蚊+防床蝨~↓

↓【6月限定雙重賞🎉】!↓

↓ 分享打卡靚相即免費送📸↓

↓ 分享打卡靚相即免費送📸↓