Bob林盛斌與工人姐姐拍片抽水外傭插僱主刻薄 外表神撞樣意外錯重點自嘲餅印似兄妹

2022.03.21

近日網上瘋傳一條影片,有一位外傭拍片力數其僱主態度刻薄,以廣東話連珠發炮「你依家試吓請工人,請到咩?中」,引起網民熱議。藝人Bob林盛斌日前就聯同自己的工人姐姐拍片抽水,模仿影片中的外傭,更自嘲與工人姐姐外表似足兄妹,相當搞笑。

Bob林盛斌在IG社交平台上發表影片抽水,由工人姐姐模仿該位外傭,對着鏡頭力數:「係,你係老細,乜都啱晒。工人都係人嚟㗎,唔係機械人,你試吓而家請工人,請唔請到咩」,然後Bob就在後面經過,並一臉嚴肅問她:「咩事呀」。Bob更寫道:「你有咩唔開心咪直接同我講囉……..同埋佢唔係我屋企個姐姐嚟㗎,佢係我阿妹嚟㗎,似唔似樣呀?」見到工人姐姐的外表與Bob一樣面形圓潤,果然是​​十足餅印似兄妹。

去年8月,Bob一家六日就曾為這位工人姐姐慶祝生日,PO出全家幅合照,相中見到全家人與工人姐姐打成一片,更被網民意外錯重點,指面圓圓、皮膚白晢的工人姐姐似足Bob的親妹妹!

 

圖及來源:IG@Bob林盛斌

用App賺U Fun換獎賞!

會員登入U Lifestyle App即可領取
迎新禮遇 150

立即登入領取

↓【隆重登場】香港咖啡地圖2022!↓

↓即睇精選50間咖啡店(附評分及介紹)↓

即睇精選50間咖啡店(附評分及介紹)

↓【免費睇】全港打卡Cafe攻略2022!↓

↓40間本地假日地區Cafe精選/拍攝技巧↓

40間本地假日地區Cafe精選/拍攝技巧

評語

相關文章