iOS14 4大實用隱藏功能教學 子母畫面/輕點機背截圖/私隱警示燈

文: David Tse
2021.03.23

雖然iOS 14至今都已經推出了一段時間,但其實iPhone手機還有許多的隱藏的實用功能大家未必知道,例如影片子母畫面、輕點機背截圖、私隱警示燈以及自動化捷徑建議。以上這些功能都可以幫助大家在生活上更加方便,而且簡單幾步便可以設定!

1.影片子母畫面功能

大家在觀看影片的時候,可能也想繼續滑手機,子母畫面功能就可以達成大家的願望。在使用Apple TV或Netflix追劇時,大家以全螢幕模式點擊左上角的縮小畫面按鈕,便可以在背景播放影片。同時亦可以放大縮小畫面,十分方便。

2.輕點機背截圖

輕點機背功能需要大家進入「設定」、「輔助使用」、「觸控」,然後「機背點按」。就可以設定點擊兩下,或者三下機背就可以cap圖。當然,除了截圖以外還有許多不同的功能選項,例如返回主畫面、鎖定畫面等等,可以依用家習慣選擇。

3.私隱警示燈

私隱警示燈可以提醒大家手機有沒有使用任何拍攝或錄音功能。每當手機開啓相機或錄音功能時,螢幕右上方便會亮起綠色或者橙色的提示燈,讓大家清楚有沒有在不知情的情況下,手機繼續運行攝錄功能。

4.自動化捷徑

iOS 14更新以後開始為人熟悉的一項功能。大家可以在「捷徑」、「捷徑庫」中找到「自動化建議」,這些建議都是手機學習用家日常使用的習慣來製造的,因此每個人的「自動化建議」不同。

 

用App睇片‧賺積分‧換獎賞!

認住 U Fun 標誌「」, App內睇文同睇片可隨時捕捉U Fun彩蛋, 換領現金券及禮品!

開啟 App 成為會員賺U Fun!

【U Lifestyle聖誕寵粉企劃🎄】12月大激賞!

↓勁送超過3000份獎品!簡單兩步免費參加↓

 ↓勁送超過3000份獎品!簡單兩步免費參加↓

↓【聖誕寵粉企劃】送Regal Club酒店客房20間!↓


相關文章