iOS 14.5更新新功能重新校正電池健康報告 測iPhone 11系列電池壽命 校正失敗可獲免費更換

2021.04.07

iPhone 11系列推出已有2年,有用戶指不能正確偵測電池健康度,Apple蘋果在即將推出的iOS 14.5更新加入重新校正電池健康報告新功能,更準確偵測iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上的最大電池容量和高峰效能容量。

早前有iPhone 11系列發現iOS 的電池壽命狀態系統功能不準確,Apple就在iOS 14.5修正此問題,重新校正電池健康報告,以解決部分用戶的電池健康度報告估計錯誤的問。當電池健康度報告系統重新校正時,用家可以在「設定」>「電池」>「電池健康度」中看到訊息。

如果用家看到以下訊息,即表示 iPhone的電池健康度報告系統正在重新校正。最大容量和高峰效能容量的校正,會在日常的充電循環期間進行,過程可能需時幾星期。在重新校正期間,所顯示的最大容量百分比不會改變。高峰效能容量則可能有所更新,但大多數用戶未必留意得到。如果成功完成程序,重新校正訊息將會移除,最大容量百分比亦會更新。

若用家看到「無法建議維修服務」以下訊息,即表示 iPhone 上的電池健康度報告系統正在重新校正。過程期間iPhone 將無法建議電池維修服務。如果之前曾顯示電池健康度降低的訊息,當更新至 iOS 14.5 後訊息就會移除。最大容量和高峰效能容量的重新校正需要一段時間,在正常的充電循環期間進行。如果成功完成程序,重新校正訊息將會移除,最大容量百分比亦會更新

假若用家看到「重新校正失敗」訊息,即表示電池健康度報告系統的重新校正失敗訊息並不表示有安全性問題,手機的電池仍可使用,但可能會遇到較明顯的電池和效能問題。Apple 授權維修中心可以提供免費更換電池,以回復完整的效能和容量。

來源:apple

用App睇片‧賺積分‧換獎賞!

認住 U Fun 標誌「」, App內睇文同睇片可隨時捕捉U Fun彩蛋, 換領現金券及禮品!

開啟 App 成為會員賺U Fun!

↓【出Post賺現金賞】《社群》助您發展創作者事業↓

↓透過發佈帖文賺取收入!立即參加!↓

↓透過發佈帖文賺取收入!立即參加!↓